Transformer dit arbejdsliv

& skab en karriere på egne præmisser

med mening og plads til dig som et helt menneske

1:1 samarbejde

 • Drømmer du om at kunne fokusere på at levere dit professionelle bidrag med kvalitet og autenticitet i stedet for at hoppe rundt efter skiftende dagsordener?
 • Og vil du samtidig gerne opleve, at du reelt følger og lever efter dine prioriteter og det, du tror på?
 • Vil du opleve, at din indsats giver mening og føle dig motiveret og afbalanceret?

Kan du genkende en eller flere af disse situationer?

 • Det, der tidligere har givet dig oplevelsen af mening og motivation, virker ikke længere.
 • Du er løbet sur i hamsterhjulet og kampen for at få hverdagens kabale til at gå op.
 • Du sætter gang på gang dig selv til side, og det du drømmer op på stand-by, for at gøre det, som normerne siger og andre forventer af dig.

Du har måske....

 • Prøvet at vente. Måske ville meningen og motivationen komme tilbage af sig selv. Men det er ikke sket.
 • Slået drømmen hen om en anden form for arbejdsliv, og fortalt dig selv, at det er forkælet, og du skal være glad for at have et godt job. 
 • Overbevist dig selv om, at et spændende job i dit fag eller branche kræver, at du må gå på kompromis og sætte det, du selv tror på til side. For det er et vilkår, at du må knokle og gøre personlige ofre for at få succes.

Men det behøver ikke at forblive en uopnåelig drøm.

Du kan skabe et ambitiøst arbejdsliv, der samtidig giver dig den balance, motivation og mening, som du ønsker.

DET ER REELT MULIGT – OGSÅ FOR DIG.

Men det kan bare være svært at tro på, så længe det bliver inde i hovedet, og så længe du sidder alene med det.

Faktisk er du langt fra alene

Der sidder masser af kvinder som dig, som er enormt dygtige, flittige og udholdende.

Og som dig, er de ikke kommet sovende til der, hvor de er i dag. De er vant til at knokle og går gerne den ekstra mil for at komme i mål med deres projekter.

Og derfor er det svært at tro på, at der kan være et arbejdsliv, som kan være helt anderledes

For hvis du ikke kender andet end knokleriet. Så det har været svært at forestille sig andet. Og det er præcis det. 

Du skal ud over bare at forestille dig det liv, du drømmer om. 

Du skal turde træde ud af komfortzonen for at udvikle dig og dine professionelle rammer.

Og det kan være grænseoverskridende at tage sig selv og sin drøm alvorligt.

Men lad ikke det stoppe dig. For DET ER MULIGT, og du behøver ikke at gøre det alene.

Tværtimod.

Du vil høre mange bekræfte, at hele forskellen sker, når du beslutter dig og investerer i en kompetent sparringspartner.

Sådan skabte jeg mit karriere makeover

Jeg har selv oplevet at stå i vadestedet mellem at mærke, at der skulle ske en forandring.

Og samtidig være ramt af tvivl og en masse gamle overbevisninger om, at det ikke kunne lade sig gøre. 

Jeg prøvede længe at slå mine fornemmelser hen, mens kroppen fortalte mig, at jeg skulle ændre noget.

Men jeg havde ikke kendt andet end knokleriet.

Det var det arbejdsliv, jeg var vokset op med at spejle mig i. 

Men jeg vidste også dybt inde, at noget skulle ændres fundamentalt, hvis jeg skulle blive ægte glad og blive i stand til at levere mit bedste professionelt uden det kostede helbred eller relationer.

Derfor tog jeg en aktivt beslutningen, investerede i mig selv og min fremtid med kompetent assistance.

Jeg trådte ud af min komfortzone og stolede på, at når jeg satte rammerne, havde tillid til processen og var villig til at rykke mig, så ville jeg lykkes. 

Det blev det afgørende vendepunkt – mit karriere makeover.

Det jeg lærte

Det helt afgørende for at skabe en karriere og et arbejdsliv efter egne præmisser er at få fat i sin kerne og lære at bruge sin intuition sammen med sine professionelle kompetencer.

Så længe vi konstant forsøger at tilpasse os omverdenen og gør den tilpasning til vores første prioritet. Så kommer vi aldrig til at få greb om vores karriere på en måde, hvor vi kan gøre den bæredygtig, meningsfuld og motiveret i mere end korte perioder.

Kort sagt skal vi væk fra det traditionelle karrieremindset, hvor hjernen er stillet på automatpilot ud fra omverdenen.

Hen til et fremtidigt bæredygtigt karrieremindset, hvor vi tager vores livsmuligheder og værdier alvorligt ved at tage afsæt i vores kerne og leve karrieren herfra.


Det handler om, at du får hul igennem til dine værdier og det, du mærker, giver mening og motiverer dig. Det jeg kalder dit ’hvorfor’.

Det er i din kerne, at du finder de autentiske kompas for din karriere.

Når du får fat og øver dig i at lytte til din intuition og bruger den sammen med din hjerne og det du kan, så kan du stå klart og sikkert i dit arbejdsliv. Både i hverdagen og i din langsigtede retning.

 • Du får nemmere ved at mærke og sætte dine egne grænser.
 • Du får lettere ved at skære det overflødige eller unødige fra.
 • Du får en karriere skabt og levet fra kernen, som giver dig mening, motivation og balance.

Er du klar til at gøre det til DIN VIRKELIGHED?


Valget er dit!


Jeg har gjort det nemt for dig. 

Jeg har skabt forløbet Løs din karrierekabale og forløs din drøm, som tager dig igennem processen skridt for skridt.

Så du på én gang for et skræddersyet forløb og enkel model, som gør det overskueligt og overkommeligt.


Løs din karrierekabale og forløs din drøm.

Forløbet er opbygget af 4 moduler, som er tilpasset den udvikling, du skal igennem for at skabe dit karrieremindset makeover:

Strukturen sikrer, at du kommer de nødvendige trin igennem.

Det er vigtigt, at vi ikke fristes til at springe over, idet vi tror, at vi har styr på det. For der er en mening med hvert trin og med deres rækkefølge.

I det traditionelle karrieremindset er effektivitet kongen. 
Og så længe vi er i det mindset, kan det være en udfordring at give sig tid og have tillid til processen.

Men det er netop PROCESSEN som er vejen til målet.

Og vores proces er individuel.

Så vi skal være åbne overfor, at vi møder udfordringer der, hvor vores svagheder og forandringsbehov er størst.


Du kommer igennem følgende proces
 1. 1
  fjernet blokeringer så du kan få adgang til din kerne
 2. 2
  Fundamentet, få skabt klarhed over dit karrierefundament - hvad du tror på og står for
 3. 3
  Fokus, find ud af hvor du vil hen, ikke bare med hjernen, og få en strategi for, hvad der skal justeres for, at du kan komme derhen. Det jeg kalder et karrieremindset makeover.
 4. 4
  Forandring, få omsat dit karrieremindset makeover til praksis, så du kan handle på dine behov og opnå masser af mening, motivation og overskud til at realisere din drøm og dit fulde, autentiske potentiale.

Forløbet er struktureret som et skræddersyet 1:1 forløb med fokus på din individuelle forandringsproces.

Varighed afhænger af dine behov og din egen proces, som er individuel, men du skal regne med mellem 6 til 12 uger.

Vi går i dybden med
 • Thetahealing er blid men meget effektiv metode til at arbejde med undervidstheden. Du kan føle dig tryg og vil kunne opleve at mønstre, som du før har kæmpet med slipper og kan ændres. Jeg hjælper dig med at udlede essensen af dine tidligere oplever, som du skal lære af og får healet det, som ligger uforløst og forstyrrer. Derved hjælper dig med at rydde ud i udtjente overbevisninger og barriere for din videre udvikling og løser båndene til det traditionelle karrieremindset. Her får vi også lavet et reality check af din adfærd i forhold til stress, så du både kropsligt og mentalt er klar. Du bliver klar til at komme videre og forløse din drøm. 
 • Få et fast fundamentet
  Her coacher jeg dig til afklaring af dine værdier. Vi får ryddet ud i værdier, som du evt. har med fra forældre eller andre autoritetsfigurer, som ikke længere harmonerer med dig og det du reelt tror på. Jeg hjælper dig med at forankre dem gennem thetahealing og coacher dig til at identificere og forankre, det du tror på samt stærke og støttende overbevisninger. Dernæst stiller vi skarpt på dine rammer som betingelse for succesfuld forandring. Jeg coacher dig til at justere dine vaner til at styrke din fysiske og mentale balance. Så du får et solidt og autentisk fundament for at skabe og leve din karriere fra kernen, og som er forudsætningen for dit karrieremindset makeover.

 • Fokus og strategi for dit karriere makeover
  Jeg guider dig til at aktivere dit nye karrierefundament og afdække dit ’hvorfor’ for din karriere. Det handler om at skabe forbindelse til din dybere motivation og drømme. Vi skaber sammen klarhed over dit karrierefokus og finder ind til det, der skal justeres, og det der skal skrues op eller ned for i forhold til din nuværende situation. Det vil udgøre den røde tråd i dit karrieremindset makeover. Jeg laver en strategi, som samler op på dit nye fokus og de forandringspunkter, der skal til, for at skabe dit karrieremindset makeover. Du bliver støttet i at omsætte dit nye karrieremindset i hverdagen, og du bliver coachet til at træffe de beslutninger, som er afgørende for, at du står fast i dit nye autentiske karrieremindset og begynde at leve din karriere fra din kerne.
 • Fokus og strategi for dit karriere makeover
  Jeg guider dig til at aktivere dit nye karrierefundament og afdække dit ’hvorfor’ for din karriere. Det handler om at skabe forbindelse til din dybere motivation og drømme. Vi skaber sammen klarhed over dit karrierefokus og finder ind til det, der skal justeres, og det der skal skrues op eller ned for i forhold til din nuværende situation. Det vil udgøre den røde tråd i dit karrieremindset makeover. Jeg laver en strategi, som samler op på dit nye fokus og de forandringspunkter, der skal til, for at skabe dit karrieremindset makeover. Du bliver støttet i at omsætte dit nye karrieremindset i hverdagen, og du bliver coachet til at træffe de beslutninger, som er afgørende for, at du står fast i dit nye autentiske karrieremindset og begynde at leve din karriere fra din kerne.
Sådan mødes vi

Forløbet består af en kombination af fysiske workshops og online undervisning, opgaver og sparring. Den præcise fordeling afhænger af den løsninger, der passer til dig.

Som udgangspunkt vi vil mødes fysisk til workshops og/eller coaching sessioner, hvor jeg kombinerer coaching og thetahealing - en clairvoyant metode til at arbejde med underbevidstheden, forløse hindrende overbevisninger og bryde gamle mønstre.

Derved sikrer jeg, at vi får arbejdet med underbevidstheden og får den dybe forløsning og forankring så blidt men effektivt som muligt.

Dertil vil der være online videoguides, opgaver og online sparringssessioner.

Forløbet er struktureret, så du får tid og plads til at gå i dybden med forberedelse og opgaver, så vi har det bedste grundlag for udvikling, når vi mødes.  

Vi mødes til sessioner i de smukke og afslappede lokaler hos Salig, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Dog vil working lunch være et andet sted, som aftales individuelt, men dog i København.

Du får således mulighed for på én gang at fordybe dig og komme til bunds i det, der er væsentligt for at skabe det skift, som du har brug for, og på den anden side får personlig og kvalificeret sparring og hjælp til at rykke dig og komme i mål.


Du får helt konkret
 • En kombination af online og fysisk møde (med mindre fysisk møde er en forhindring så kan vi gøre det hele online)
 • 2 x 60 min thetahealing/coaching 
 • Din stress forebyggende livsstils protokol + videoguide til implementering + opfølgning i 1:1 sessionerne
 • Forløb med guidede meditationer til afslapning, øget nærvær, kontakt til krop og intuition
 • Æteriske olier fra doTERRA som er af den højeste og reneste kvalitet i verden udvalgt præcis til at støtte dig i din personlige proces
 • 3 timer som working lunch, hvor vi arbejder med dit ’hvorfor’, din drøm og din retning, sikrer forbindelsen til dit fundament (enten fra kl. 10-13 eller fra kl. 12-15 på en aftalt dag).
 • Online: lektioner + opgaver til at lave mellem hvert modul på et tidspunkt og sted, der passer bedst ind i dit program
 • 2 x 30 min coaching som opfølgning på opgaver, din udvikling og implementering
 • Din karriere makeover strategi, hvor jeg sammenfatter delene i dit fundament, dit fokus/dit mål og din forandringsplan det vil sige de punkter, du skal justere for at omsætte forandringen i praksis. 

Med Løs din karrierekabale og forløs din drøm får du

 • Ryddet ud i de overbevisninger og mønstre, som ikke tjener dig mere og dermed fjernet forhindringer for din videre udvikling
 • Ny indsigt i dig selv, dine kompetencer og karrieremuligheder 
 • Klarhed over din retning og mål
 • Lettere ved at træffe beslutninger, for du ved, hvor du vil hen og hvorfor
 • Større selvrespekt fordi du ved og mærker, at du lever efter dine prioriteter og det, du tror på
 • Ro fordi du ved du er på rette spor og fordi du ikke behøver forsvare dine valg
 • En større forståelse af dig selv og din relation til omverden, og hvordan du bruger den til et liv i bedre balance
 • En konkret og personlig strategi for dit karriere- og mindset makeover og professionel coaching og transformerende behandling gennem din proces

Ved endt forløb lært at

 • Skabe en rød tråd i din karriere, som er forankret i dine personlige værdier og prioriteringer i dit liv.
 • Skabe en karriere og et arbejdsliv med mening og at nære din motivation.
 • Sætte dine grænser og stoppe med at køre karriere alene ud fra hjernen, og i stedet finde mod til at arbejde ud fra din kerne!
 • Skabe dine egne rammer i dit arbejdsliv, så du kan folde flere sider af dig selv ud og hvile bedre i din professionelle identitet, fordi du kan fungere mere autentisk.
 • Finde dit skjulte potentiale og folder det ud som en styrke i din karriere, så du får endnu mere gennemslagskraft og styrker din selvrespekt
 • Skabe en bedre fysisk og mental balance mens du udlever dine ambitioner
 • Navigere i en omverden, som er presset og ”overgearet”, uden at skulle melde dig ud eller blive syg af det.

Er du klar til at investere i en bæredygtig og ambitiøs fremtid?

Din investering i at få løst din karrierekabale og forløst din drøm, så du kan opleve mere mening, motivation og styring med din karriere og dit arbejdsliv er:
13.420 kr. inkl. moms.

Er du klar til et mere meningsfuldt og afbalanceret arbejdsliv?

Så kontakt mig her for en uforpligtende, afklarende samtale om forløbet kan være løsningen for dig.

Forløbet er IKKE for dig som

 • Vil forsætte med at tilsidesætte dine egne drømme og behov.
 • Vil bilde dig selv ind, at mening og motivation i arbedslivet er luksus og kun for de få.
 • Vil lade alt blive ved det gamle.
 • Foretrækker at blive i komfortzonen, også selvom det betyder, at du giver køb på dine værdier og drømme.
 • Holder fast i troen på, at ambitioner SKAL koste på privatkontoen.
 • Tror det bedre kan betale sig at vente.
 • Ikke vil udvikle dig.

Forløbet ER for dig som

 • Er færdig med at gå på kompromis med dine værdier, faglighed eller prioriteter.
 • Savner motivation og mening i dit arbejdsliv, men slet ikke er færdig med at ville dele og bidrage med din faglige og professionelle viden og kunnen!
 • Ikke føler du får plads nok i dit arbejdsliv til at folde dig ud og bruge det, du kan og nå det du vil.
 • Forventer mere af livet og karrieren end det, du har i dag.
 • Vil have en klar retning i din karriere og en plan for, hvordan du skal nå derhen.
 • Er træt af at sidde alene med din tvivl og overvejelser.
 • Vil have professionel og oprigtig sparring og som vil udfordres til at tage de skridt, der skal til for, at du får et stærkt karrieremindset, skruet op for dit mod og rykket på din drøm om det gode og givende arbejdsliv.
 • Er klar til at investere i et autentisk, balanceret og meningsfuldt liv hvor du har de bedste forudsætninger for at bidrage og gøre en positiv forskel.

Du får

 • En helt ny måde at gå til din karriere på, som vil give dig større frihed, flere strenge at spille på og større arbejdsglæde.
 • Et nyt og stærkt afsæt for at skabe en karriere og hverdag på din egne præmisser, hvor du med god samvittighed kan prioritere og sætte dine grænser, så du føler din vigtigste vej.
 • En struktureret proces med 3 måneders eksklusivt karriereudvikling som tager højde for din samlede livsbalance. Du får 6 timers 1:1 coachende sparring og transformerende behandling/thetahealing inklusiv 1 workshop samt tilhørende videomateriale, opgaver og en skræddersyet strategi for din fremtidige karriere med mod og mening.

Så er du klar til at sætte scenen i dit professionelle liv?

Er du klar til at skrue op for dit karrieremod og få plads til at folde dig ud og gøre det, du brænder for - uden du giver køb på dine værdier og prioriteter?


Så kontakt mig her for en uforpligtende, afklarende samtale om forløbet kan være løsningen for dig.

Det har været et virkelig godt forløb, hvor jeg er blevet guidet kompetent gennem redskaber og metoder.
Jeg har følt mig i trygge hænder og er blevet udfordret på min selvopfattelse og måden jeg håndterer hverdag, arbejde, børn, parforhold på. Charlotte havde en kærlig, men direkte måde at gå til mig på og formåede at presse mig derhen, hvor det gjorde en forskel og rykkede.

Jeanett K. Hansen //  Projektleder, bygherrerådgiver

Charlotte er professionel, behagelig og meget dygtig til at kortlægge præcist, hvad der passer til den enkelte. Jeg fik bl.a. indsigt i, hvad det skal til for at jeg kan leve et mere stessfrit liv. Jeg vil samlet sige, at du hos Charlotte altid kommer hjem med langt mere, end du har forventet og betalt for.

Ditte Hollesen  //  Kommunikationsansvarlig


Charlotte er en skarp og meget inspirerende samtale partner med et stort hjerte, som målrettet går efter at realisere sine ønsker i livet og kan hjælpe dig med at gøre det samme.

Gry Brøndum  //  Journalist

Jeg har fået større selvværd, mere nærvær og er bedre til at træffe bevidste valg fremfor at halse blindt afsted i hamsterhjulet. Jeg kan varmt anbefale Charlotte. Hun har været god til at møde mig, hvor jeg var og tilpasse forløbet, så jeg fik udbytte. Jeg kan også i større grad nu indrømme, at jeg godt kan lide at arbejde, og at jeg har ambitioner. 

Mona Bisgaard  //  Projektleder

Er du klar til at stå stærkere og mere autentisk i din karriere?

Er du klar til at få vendt din karriere fra hjerne til kerne? Vil du have klarhed, mening og motivation?


Så kontakt mig her for en uforpligtende, afklarende samtale om forløbet kan være løsningen for dig.

>