Tag ansvar så det rykker – for dig – Charlotte Krenk

Tag ansvar så det rykker – for dig

Et af tidens umiskendelige buzzwords .. eller udtryk for nu at være helt præcis.

’At tage ansvar’


At tage ansvar er afgørende – både for at fungere og blive opfattet som professionel.

På det danske arbejdsmarked, som har udbredt grad af selvledelse.
Så er evnen til at tage ansvar afgørende for, at opgaverne bliver udført og resultaterne skabt.

Så langt er jeg enig.

Men!

Den endimensionelle forståelse af at tage ansvar

Samtidig oplever jeg at der en udbredt endimensional opfattelse af, hvad det vil sige at tage ansvar

Måske netop fordi vi er så vant til at tage for givet, at evnen til at tage ansvar handler om at opfylde normen for at være succesfuld og blive opfattet som professionel.

Så vi tænker måske slet ikke over, at det at tage ansvar kan gå på noget andet end at tage ansvar for at få løst en konkret opgave, udføre en funktion i en virksomhed eller skabe et resultat i forhold til mål som andre har sat.

Hvem tager du ansvar for


Men hvad med at tage ansvar for dig selv, dit potentiale, dine evner og dine ambitioner om at bidrage professionelt?

At tage ansvar kan også – og mindst lige så vigtigt – handle om at tage ansvar for dine evner, dine egne ambitioner og drømme i forhold til dit (arbejds)liv og det, du ønsker at skabe og bidrage med.

Det ikke altid det samme som det at tage ansvar for opgaver, funktioner og mål, som andre har sat.

Faktisk kan du komme ud for, at det at tage ansvar for din egen professionelle drøm og ambition netop ikke er det samme, som det omgivelserne forventer af dig.

Lige der skal du træffe et valg.

 

Automatpilot eller indre lederskab


Hvordan du vælger at tage ansvar vil vise, hvor du er på din rejse mod at træde ind i dit indre lederskab.

Hvem vil du rykke for?

Og hvad er vigtigst?

Hvordan måler du din egen succes, og hvad ønsker du at se tilbage på som dit bidrag?

 

Jeg oplever, at det kan være nyt og skelsættende.


Ikke mindst for kvinder, som i kortere eller længere tid har mærket et ønske om mere mening og mere autenticitet i deres arbejdsliv.

Og er det noget, der ræsonnerer i dig?

Så kan det være tid til at kigge på, hvordan du tager ansvar i dag.


Hvad er det for et arbejdsliv, du ønsker?

Hvad skal der til for at du oplever, at der bliver bedre plads til at være dig som professionel?


Min erfaring viser det klart. Både i mit eget liv og i mit arbejde med mine kunder.

 

Vil du skabe et arbejdsliv på egne præmisser


Når du tager ansvar for din egen drøm, for dine værdier og det der driver dig som professionel. Så rykker du, så det mærkes.

Så tænk en gang, hvor fantastisk det er!

Du kan med blot en lille justering i dit fokus: hvad det konkret er du tager ansvar for, skabe et kvantespring i dit eget arbejdsliv.


Husk at dele det her med dem, du tænker kan blive inspirerede, reflekterede eller provokerede.

Så rykker du ikke bare dig selv men andre.

>